Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł długoletni pracownik AWF Poznań dr Janusz Brzozowski.

 
Dr Janusz Brzozowski urodził się 11 czerwca 1945 roku. W AWF Poznań pracował ponad 40 lat – od początku lat 70., aż do przejścia na emeryturę w roku 2016, w której pełnił wiele ważnych funkcji. Doktorat „Wpływ specjalistycznego wysiłku fizycznego na zmiany niektórych składników biochemicznych krwi u zawodników uprawiających judo” napisał pod przewodnictwem prof. Stefana Bączyka.
 

W AWF Poznań piastował wiele ważnych funkcji. W latach 1978-81 był prodziekanem ds. wychowawczych, w latach 1987-1990 – prodziekanem ds. studiów zaocznych. Wieloletni kierownik Zakładu Sportów Różnych i Organizacji Obozów, a także sportowych obozów letnich w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chycinie. Orędownik wprowadzania do programów kształcenia praktycznego nowoczesnych form sportów wodnych (jako pierwszy wprowadził do programu zajęć na obozach nurkowanie swobodne). W latach 2001-2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji na rzecz AWF. Przez wiele lat był kierownikiem Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, które zajmowało się organizowaniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

We wspomnieniach współpracowników został zapamiętany również jako doskonały organizator, nie tylko obozów, ale także ważnych uroczystości w naszej Alma Mater.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pogrzeb dra Janusza Brzozowskiego odbędzie się w czwartek 7 maja br. na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.