Szanowni Koledzy i Szanowne Koleżanki

Zwracam się z apelem o uregulowanie zaległych wpłat członkowskich i bieżących wpłat członkowskich za rok 2021.

Na dzień dzisiejszy zaległości wynoszą w sumie 7000 tys. zł. Brak tych wpłat powoduje, że podstawowe koszty działalności OZJudo są  pokrywane ze środków innych, które winne służyć rozwojowi Okręgowego Związku Judo, to jest na przykład zakup wyposażenia do prowadzenia zawodów tj. monitorów, komputerów i kamer, które to wyposażenie znacznie by ułatwiło by prowadzenie zawodów lub też organizację wspólnych treningów dla wybranych grup zawodniczych czy też wsparcie przy organizacji zawodów w ramach kalendarza OZJudo.

Proszę wszystkie Kluby aby do 05.02. uregulowały zaległości a do 26.02. dokonały bieżącej wpłaty członkowskiej za rok 2021.

Dowody wpłat zaległości i bieżących należy przesłać na adres email: okregowy@oz-judo.pl .

W przypadku braku reakcji zadłużonych klubów Zarząd OZJudo podejmie następujące działania:

– w przypadku organizacji zawodów przez OZJudo opłaty startowe dla  klubów zadłużonych będą podniesione o 20%,

– kluby zadłużone organizujące zawody nie będą wspierane poprzez wykreślenie tych zawodów z kalendarza zawodów OZJudo, nie będą ich komunikaty publikowane na stronie  OZJudo, nie będą obsługiwane przez Sędziów zarejestrowanych w OZJudo a wyniki zawodów nie będą ujmowane w rankingu OZJudo,

– zawodnicy zadłużonych klubów nie będą ujmowani w rankingu OZJudo,

– zawodnicy zadłużonych klubów nie będą uwzględnieni w powołaniach na zgrupowania Kadr Wojewódzkich,

– kluby zadłużone nie będą wspierane w innych działaniach np. w udzielaniu opinii, wsparciu różnych ich wniosków do instytucji, administracji samorządowych,

– kluby zadłużone nie będą mały prawa udziału w Walnych Zebraniach Delegatów Związku.

zaległościskładki11.01.2021

Mariusz Groński

Prezes Okręgowego Związku Judo w Poznaniu