EldoOOM21 8.05.2021

Judo Kobiet Regulamin Wspólzawodnictwa 2021

Judo Mężczyzn Regulamin Współzawodnictwa 2021

Kwestionariusz sanitarny Leszno 08.05.2021r.

Wspólzawodnictwo do SSM el do OOM 2021

Wytyczne Covid-19 dla uczestników zawodów Leszno 08.05.2021r.

Zwolnienie z odpowiedzialności COVID-19 Leszno 08.05.2021 (1)