Program  posiedzenia  Zarządu OZ Judo – Poznań, dnia 24.04.2021 r. godz. 10.30, ul. Taborowa 1

  1. Aktualna  sytuacja  finansowa  OZJudo Poznań – Dariusz Kubea.
  2. Wykaz Klubów z zalegających z wpłatami  składek członkowskich  za 2019 i 2020r. –  Dariusz Kubea.
  3. Wystąpienie do Wielkopolskiego Związku Judo o możliwość przekazania wolnych środków pieniężnych do OZJudo (środki za punkty z WSS, za stopnie Kyu, Dan) – Mariusz Groński
  4. Udział zawodników – obcokrajowców we współzawodnictwie sportowym – stanowisko PZJudo i WSS Poznań – Józef Jopek.
  5. Omówienie letnich zgrupowań Kadry Wojewódzkiej –  Radosław Miśkiewicz.
  6. Planu działań sportowych OZJudo – Damian Lisiewicz.
  7. Sprawy sędziowskie  procedura  wyboru  koordynatora d/s  sędziowskich w OZJudo – podanie kandydatów  – Józef Jopek.
  8. Ustalenie  i powołanie  zespołu ds. opracowania  nowelizacji statutu OZJudo – Józef Jopek.
  9. Organizacja zawodów przez OZJudo – Mariusz Groński.
  10. Sprawy różne

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                              Józef Jopek