Zawody OZ Judo w roku 2022 będą sędziowanie zgodnie z aktualnymi przepisami IJF.

https://www.ijf.org/news/show/new-olympic-cycle-new-judo-rules