KLUBY  WIELKOPOLSKIE

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy Uchwałę nr 2/2022 z dnia 28 marca 2022 roku Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

 

Zebranie  odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku  w pierwszym terminie o godzinie 11:00 i o godzinie 11.15 w drugim terminie, w Auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu (61-361), przy ul. Starołęckiej 36 (I piętro)

 

Prosimy o podanie nazwiska Delegata z ramienia Państwa stowarzyszenia (związku, klubu sportowego) w terminie do dnia 03.06.2022 r. (pismo z podpisem przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, dostarczone do sekretariatu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego lub przekazane w formie skanu na adres wss@wss.poznan.pl )

 

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za 2021 rok jest do pobrania ze strony Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Podajemy link:

https://wss.poznan.pl/2022/publikacje/sprawozdaniezdzialalnosciWSS2021.pdf

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Budzicka

Wielkopolskie Stowarzyszenie

Sportowe w Poznaniu

Tel.61 8690-450  

e-mail: wss@wss.poznan.pl

UCHWAŁA WS.ZWOŁANIA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO WSS

WALNE 2022- PISMO DO WZS I KS