Dzień dobry,

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o możliwości ubiegania się o stypendia sportowe na sezon 2023/2024 za wyniki uzyskane przez sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych.

Obowiązują nowe kwoty:

1200 zł / miesiąc – medale MŚ i ME,

800 zł / miesiąc – wynik w MŚ i ME oraz medal MP – sporty indywidualne

800 zł / miesiąc – wynik w MŚ i ME – gry zespołowe

Uwaga.

  1. Obowiązuje nowy druk wniosku (w załączniku).
  2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego związku sportowego, potwierdzające uzyskany wynik sportowy.
  3. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z ww. zaświadczeniem należy złożyć w siedzibie UMWW do 31.08.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu).
  4. Wyniki uzyskane w zawodach innej rangi lub młodszej kategorii wiekowej nie uprawniają do ubiegania się o stypendium.

 Aktualnie obowiązująca uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych znajduje się w załączniku.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. +48 61 626 68 45

Z poważaniem

Dariusz Pietranis

Główny Specjalista

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Sportu i Turystyki – Oddział Sportu

  1. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

piętro IX, pokój 934

 

tel. +48 61 626 68 45

e-mail: dariusz.pietranis@umww.pl