Zarząd Okręgowego Związku Judo w Poznaniu informuje, że organizacja Drużynowego Pucharu Polski Młodzików i Młodziczek  w Poznaniu przez Klub Sportowy Akademia Judo Extreme Hobby Poznań nie była uzgadniana z OZJudo w Poznaniu. Tak samo nie był uzgodniony sposób powoływania reprezentacji drużynowej województwa. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął oficjalny wniosek Klubu Akademia Judo i innych klubów o powołanie i zorganizowanie drużyn do udziału w Drużynowym Pucharze Polski Młodzików i Młodziczek  w Poznaniu. Jedyną uprawnioną organizacją do powołania  reprezentacji wojewódzkiej jest Okręgowy Związek Judo w Poznaniu.  Wobec powyższego OZJudo w Poznaniu nie wyraża zgody występ w Drużynowym Pucharze Polski reprezentacji klubowych  jako reprezentacja województwa wielkopolskiego.