Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, że kurs sędziowski odbędzie się w dniu 22.02.2015 r. /niedziela/ w budynku Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu przy ulicy Świerzawskiej 18. Kurs poprowadzi pani Maria Litwinowicz. W załączniku program kursu.

Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie ze sobą wydrukowanych i wypełnionych wniosków o przedłużenie licencji sędziowskiej lub wniosku o wydanie licencji + zdjęcie – w przypadku kandydatów. Podstawą uzyskania weryfikacji sędziowskiej będzie odbycie kursu i zaliczenie  testu ze znajomości: przepisów walki, regulaminu sportowego, regulaminu sędziowski ego (dokumenty dostępne są na stronie PZ Judo lub OZ-Judo w Poznaniu w zakładce sędziowanie).

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w kursie  w  terminie 22.02.2015r. będą mogły uczestniczyć w kursie sędziowskim  organizowanym we Wrocławiu w dniu 14.02.2014r. (w załączniku program kursu). Informacja o tym kursie będzie zamieszczona na stronie PZ Judo. W przypadku uczestnictwa w kursie we Wrocławiu, o tym fakcie proszę powiadomić Izabelę  Kumorowską.

Udział w kursach będzie warunkiem uzyskania weryfikacji sędziowskiej na 2015 rok.

PROGRAM-KURSU-2015

wniosek o odnowienie licencji sędziowskiej 2015 (1)

Region 4