Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Klubów i UKS-ów OZJ w Poznaniu odbędzie się 10 lutego /wtorek/ o godzinie 18.00 na ulicy Świerzawskiej 18.