Okręgowy Związek Judo w Poznaniu przypomina o konieczności zapłaty  składki członkowskiej za 2016 rok  na rzecz Okręgowego Związku Judo w Poznaniu. Proszę więc o pilne uregulowanie tego statutowego obowiązku zgodnie z §34 punkt 4 Statutu OZJudo i wpłatę kwoty 200,- zł /dwieście złotych/ na konto:

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE

Biuro Obsługi Związków Sportowych

60 – 791 POZNAŃ ul. Reymonta 35

BPH – PBK S.A. III/O POZNAŃ

09-1240-6625-1111-0000-5608-6337

Z dopiskiem:

dla OZ Judo