ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU Z PODANĄ WAGĄ    I  ROCZNIKIEM PROSIMY PRZESYŁAĆ DO DNIA 12.05.2016r.  GODZ.24.00 POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: uks12@kmm.pl lub regulski@kmm.pl

XXVI Turniej Leszno